Is jouw kijk op de wereld ook de kijk op de wereld van een ander?

Vorige week had ik een mooi gesprek met een coachee over communicatie. Haar frustratie zat hem in dat mensen haar niet begrepen. Waar gaat het dan mis?

We kijken naar de wereld vanuit ons eigen persoonlijke perspectief, maar mijn perspectief is niet jouw perspectief en andersom. Op het moment dat we ons niet kunnen verplaatsen in de ontvanger is de kans groot dat de ontvanger jouw boodschap niet ontvangt zoals jij hem bedoeld hebt. Vaak wordt er nauwelijks verbinding gemaakt, waardoor er niet wordt gezien wat er werkelijk speelt. Dit creëert in het merendeel van de gevallen de miscommunicatie.

Hoe kun je het voorkomen dat het overbrengen van je boodschap een doolhof als bijgaand plaatje word?

Een open gesprek begint met luisteren en het stellen van open vragen en goed te luisteren naar de antwoorden en de non verbale communicatie. Hoe is de lichaamshouding gedurende het gesprek. Probeer je te verplaatsen in het perspectief van de ander zonder te oordelen. Vanuit de verbinding die daardoor ontstaat, sta je open om werkelijk te zien wat er speelt. Dit zorgt ervoor dat je nieuwe informatie toe laat en je hierdoor andere inzichten zult krijgen die bijdragen aan meer begrip naar elkaar. Op deze manier van communiceren kun je echt oprecht iets voor elkaar betekenen.

Daarvoor gebruik je niet alleen je oren, maar luister je met je hele lichaam. Non verbale communicatie is nog belangrijker dan onze verbale communicatie. Wanneer het non verbale niet overeenkomt met het verbale dan verdwijnt de aandacht en de geloofwaardigheid.
Neem tijdens gesprekken een open houding aan (ze hebben benen en armen iets uit elkaar) en maak oogcontact zodat je kunt zien wat de communicatie met de ander doet.

Kwetsbaarheid in gesprekken is durven aangeven hoe het voor jou voelt/ of hoe jij het ervaart, geeft de mogelijkheid dat de ander  zich in jou kan verplaatsen en je daardoor beter kan begrijpen en bijstaan. Daarnaast schept het vertrouwen naar de ander dat jij je echt open stelt om samen ergens naar te kijken en bijvoorbeeld naar oplossingen te kijken. 

Woorden zijn krachtige instrumenten die niet meer uit te wissen zijn. Vooral van negatieve uitingen, kijk maar op facebook of instagram, kunnen mensen veel last hebben. Woorden hebben een onuitwisbare indruk, woorden die je uitgesproken of geschreven hebt kun je nooit meer uitwissen. Daarom is het belangrijk om goed na te denken over wat en hoe je iets zegt. Neem je verantwoordelijkheid ook als het een keer mis gaat.

Er is door Luis Castellanos onderzoek gedaan naar het effect van positief taalgebruik en onderzoek heeft uitgewezen dat positief taalgebruik bijdraagt aan een gelukkiger leven.

Wat kun jij vanaf vandaag gaan doen om meer open gesprekken te krijgen met de mensen om je heen?