Werkwijze

Persoonlijke en spirituele ontwikkeling


Vaak begint dat op het moment dat er iets niet meer goed aanvoelt, je wordt er niet gezelliger op.
Soms weet je niet waar het mee te maken heeft en dan is het goed om eens even stil te staan en te
reflecteren. Wat mag er aan de oppervlakte omhoog komen om gezien en doorvoelt te worden?


Door hoe we in onze samenleving opgroeien, welke normen en waarden we meekrijgen vergeten we
te luisteren naar ons gevoel. We zijn ons niet bewust van wie we in werkelijkheid zijn omdat we het
pad volgen van wat er vanuit de samenleving van ons verwacht wordt.


Voel jij ook dat het tijd wordt om aan de slag te gaan met je persoonlijke en spirituele
ontwikkeling?


Het is belangrijk dat we ons weer bewust worden van wie we werkelijk zijn. Waar liggen jouw
behoeften en verlangens, waar wordt jouw innerlijke vuur weer door aangewakkerd.

Ben jij klaar om stappen te zetten?
– Zodat je meer inzicht in je gevoelsleven en gedachten krijgt;
– Zodat je niet helpende patronen kunt doorbreken;
– Zodat je leert los te laten wat je niet meer dient;
– Zodat je op een positieve manier weet te communiceren;
– Zodat je weet om te gaan met prikkels en verwachtingen van anderen;
– Zodat je meer bewustwording, rust en geluk ervaart;
– Zodat je meer zelfliefde ervaart;
– Zodat je terugkomt bij je kern!

Het punt waar je nu bent is een mooi beginpunt om allereerst te reflecteren op hoe je leven tot nu
toe is geweest. Het is een mooi startpunt van jouw persoonlijke en spirituele ontwikkelingsreis. Je
hebt vast hele mooie en minder mooie herinneringen die je met je meedraagt. Door alles wat we
hebben meegemaakt positief dan wel negatief hebben we emotionele bagage ontwikkeld. Maar nu
zit er zoveel bagage in dat het goed is om de bagage uit te zoeken.

Naast het mentorschap en de soul enlightmentsessie kan het zijn dat jouw behoefte aan coaching
ergens anders ligt. Omdat iedereen uniek is, kan het soms beter zijn om het programma af te
stemmen op jouw behoeften. Tijdens onze ontwikkelingsreis gaan we op zoek naar verdieping, we
onderzoeken welke patronen voor dan wel tegen je werken en gaan hier mee aan de slag zodat jij na
elke coaching sessie lichter je pad kunt vervolgen.


Het proces zal persoonlijk, confronterend en bevrijdend zijn.


Om jouw persoonlijke en spirituele ontwikkelingsproces zo goed mogelijk te begeleiden is het van
groot belang om uit te zoeken of we een klik hebben. Een vrijblijvend intakegesprek is dan ook
waardevol om te bepalen wat je nodig hebt en te overleggen wat jij nodig hebt in een coaching
traject.