Algemene voorwaarden

Praktijk de Sprankeling
Eigenaar Yvonne Oppewal

KVK: 77521579

Algemeen

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die zich voor een dienst heeft aangemeld bij Praktijk de Sprankeling.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Door gebruik te maken van een dienst bij Praktijk de Sprankeling gaat diegene akkoord met deze voorwaarden en mogelijke consequenties van overtreding van deze voorwaarden.

Verantwoordelijkheid

 • Inschrijving en deelname aan de diensten, trainingen en workshops zijn geheel vrijwillig.
 • De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor zijn of haar handelen en de gevolgen hiervan.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om aanvullende informatie en uitleg te vragen bij onduidelijkheden.
 • Als coach werk ik volgens een gedragscode en ben onderhevig aan een geheimhoudingsplicht.

Betaling en verzuim

 • Betaling is per overschrijving, de betaaltermijn is 14 dagen of bij betaling in termijnen dient het bedrag op afgesproken data op de bankrekening van Praktijk de Sprankeling bijgeschreven zijn.
 • In geval van betalingsverzuim stuurt Praktijk de Sprankeling eerst een aanmaning. Als de deelnemer niet binnen 14 dagen na de aanmaning heeft betaald, is hij een bedrag verschuldigd aan Praktijk de Sprankeling, nl:  de openstaande factuur + de standaard vergoeding incasso kosten (het minimum bedrag van: € 40,-) + de wettelijke rente van 2 %.
 • Cursussen en of workshops dienen vooraf in een bedrag betaald te worden. Dit kan via een betaalverzoek of via bankoverschrijving.
 • Indien u ertoe besluit een dienst van Praktijk de Sprankeling (zoals bijvoorbeeld een reading, training of workshop) voortijdig te verlaten, dient u toch de volledige kosten te betalen. Hierbij wordt er geen geld teruggestort.

Annulering

 • Annulering van een consult dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren. Wanneer een gemaakte afspraak niet uiterlijk 24 uur van te voren wordt verplaatst of afgezegd moet ik helaas 100% van de gereserveerde tijd in rekening brengen. Ik reken op je begrip hiervoor.
 • Voor de annulering van een workshop of cursus geldt de annuleringstermijn van een week. Wanneer de workshop of cursus later wordt afgezegd reken ik ook de volledige kosten hiervoor.

Aansprakelijkheid

 • Praktijk de Sprankeling is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door diensten van Praktijk de Sprankeling.
 • Diensten van Praktijk de Sprankeling vormen geen garantie voor wat dan ook.

Klachtenbehandeling:

 • Indien u ontevreden bent over de behandeling, vraag ik u om dit te bespreken. Mochten we er niet uitkomen dan is de tussenkomst van een mediator een mogelijkheid.