Mag ik je meenemen in mijn reis naar een leven vanuit liefde?

Mag ik je meenemen in mijn reis naar een leven vanuit liefde?

Wanneer je mij in 2012 gezegd had hoe ik nu mijn leven leidt dan had ik je echt voor gek verklaard.

Ik was behoorlijk gefrustreerd en begreep niet waarom ik niet begrepen werd door de mensen om mij heen. Ik zocht het antwoord niet bij mijzelf maar bij de ander. De ander moest veranderen zodat mijn leven liefdevoller zou worden en ik ook eindelijk eens liefde kon ontvangen. Ik heb veel gesprekken gevoerd om de ander duidelijk te maken dat deze moest veranderen. Helaas, zonder resultaat en niet beseffend dat het niet zo werkte.

Ik zat vast in mijn rol als slachtoffer, ik leverde een enorme strijd voor het krijgen van meer liefde in mijn leven.

Tijdens mijn scheidingsproces (van 40 maanden) heb ik veel therapeuten en coaches bezocht, met de vraag om mij te helpen dichterbij mijzelf te komen. Sommige therapeuten of coaches gingen mee in de slachtofferrol die ik had aangenomen, maar juist de kritische en confronterende systeemcoach schudde mij wakker. Waar was ik in vredesnaam mee bezig om mijn levenslot af te laten hangen van anderen? Ik ben regisseur van mijn eigen leven. Wil ik het in mijn leven anders dan zal ik zelf in actie moeten komen!

Ik kan blijven oordelen en veroordelen hoe anderen het allemaal doen, maar dat alles voegt niets toe aan mijn leven of aan mijn levensgeluk. Ik moet mij gaan focussen op mijn eigen geluk, een ander is verantwoordelijk voor zijn of haar geluk.

Ik was wakker geschud en mijn reis in mijn persoonlijke en spirituele ontwikkeling kon beginnen. Het geen er bij de systeem coach gebeurde heeft mijn kijk op het leven veranderd. Het was zo bijzonder dat een beeld en een gevoel bewustwording duidelijkheid kan geven over een situatie of en een patroon. Ik doorvoelde het inzicht tot het diepste van mijn zijn en dit zorgde ervoor dat mijn kijk op mijn leven veranderde. Maar zoals bij elke verandering gaat dit met vallen en opstaan en leer je geleidelijk je eigen pad te vinden.

Ken je het verhaal dat God aan de wijzen vraagt, ik wil de mens iets heel kostbaars geven maar wil niet dat ze het kwijt raken. Hij vroeg de wijzen waar hij het kostbaarste bezit het beste kon verstoppen, de wijzen raden hem aan om het in de mens zelf te verstoppen. De mens zal zoeken en zoeken, maar er niet bij stilstaan dat het kostbare geschenk van liefde in zichzelf te vinden is. Zo gezegd zo gedaan en tot op heden is menigeen nog druk bezig met de zoektocht.

Mijn persoonlijke en spirituele ontwikkelingsreis werd een reis van bewustwording. Stil staan bij wat voor mij oké is en wat niet en hoe je op een liefdevolle manier je grenzen aangeeft bij een ander. Want heldere communicatie is van essentieel belang op het moment dat je liefdevoller wilt leven. Woorden die je hebt uitgesproken kun je nooit meer terug nemen, je kunt ze nooit meer niet gezegd hebben. Dus spreek bewust.

In mijn eigen ontwikkelingsproces heb ik veel gehad aan de spiegelsessies met mijn coach. Tijdens de spiegelsessies werd ik geconfronteerd met mijn eigen gedrag en juist dat gaf zoveel inzicht. Zij leerde mij kritisch te kijken naar hoe ik voor mezelf zorgde.

Dat zorgde ervoor dat ik leerde om voor mijn eigen geluk te kiezen. Die verandering vond niet iedereen even leuk. Ik cijferde mijzelf veelal weg om voor anderen te zorgen en het hen naar de zin te maken, zonder ook maar rekening te houden met mezelf. Nu kies ik bewust voor wat goed voelt en of ik iemand wil helpen.

In mijn persoonlijke en spirituele ontwikkeling zocht ik uit hoe ik liefdevoller met andere mensen om kon gaan zonder de ander te beoordelen of te veroordelen. Ik wilde weten waarom men dingen zei en deed, wat is het verhaal erachter. Dit zorgde bij mij voor meer inzicht en begrip, wat resulteerde in diepere gesprekken. Dat is waar mijn hart blij van wordt, echte en oprechte aandacht voor elkaar.


“Het leren leven vanuit liefde is een groeiproces, een proces dat nooit stopt.”


Wanneer we iemand zien op zielsniveau, dan zul je de pure liefde zien waar de ander uit bestaat. In beginsel is een ieder pure liefde. De ervaringen in het leven maken ons tot wie we zijn en kunnen ervoor zorgen dat we soms de liefde niet meer kunnen zien of ervaren.

Op het moment dat we ons kunnen verbinden met de ziel van de ander, dan kunnen we niet anders dan vanuit liefde kijken naar de ander. Ook al ben je het niet met elkaar eens, vanuit liefde en verdraagzaamheid kun je liefdevol en respectvol met elkaar omgaan. Hoeveel mooier kan het nog worden!

Tijdens de leerschool van het leven zullen diverse levenslessen op ons pad komen. Wanneer je jouw levenslessen omarmt vanuit liefde, zal de liefde jouw omarmen en je levenspad binnentreden. Daarbij kan het soms zo zijn dat je een ander moet teleurstellen om lief te kunnen zijn voor jezelf!

Heb het leven lief!

Share: