Mag ik je meenemen in mijn reis naar een leven vanuit liefde?

Mag ik je meenemen in mijn reis naar een leven vanuit liefde?

Wanneer je mij in 2012 gezegd had hoe ik nu mijn leven leidt dan had ik je echt voor gek verklaard.

Ik was behoorlijk gefrustreerd en begreep niet waarom ik niet begrepen werd door de mensen om mij heen. Ik zocht het antwoord niet bij mijzelf maar bij de ander. De ander moest veranderen zodat mijn leven liefdevoller zou worden en ik ook eens liefde kon ontvangen. Ik heb veel gesprekken gevoerd om de ander duidelijk te maken dat deze moest veranderen. Helaas zo werkte het niet.

Ik zat best wel vast in de slachtofferrol en was enorm aan het vechten voor meer liefde in mijn leven.

Ken je het verhaal dat God aan de wijzen vraagt, ik wil de mens iets heel kostbaars geven maar wil niet dat ze het kwijt raken. Hij vroeg de wijzen waar hij het kostbaarste bezit het beste kon verstoppen, de wijzen raden hem aan om het in de mens zelf te verstoppen. De mens zal zoeken en zoeken, maar er niet bij stilstaan dat het kostbare geschenk van liefde in zichzelf te vinden is. Zo gezegd zo gedaan en tot op heden is menigeen nog druk bezig met de zoektocht.

Gedurende mijn scheiding heb ik veel therapeuten bezocht om mij te helpen dichterbij mijzelf en mijn liefde te komen. Sommigen gingen mee in de slachtofferrol, maar juist de kritische en confronterende coach schudde mij wakker. Waar was ik in vredesnaam mee bezig om mijn levenslot af te laten hangen van anderen? Ik ben regisseur van mijn leven. Wil ik het in mijn leven anders dan zal ik zelf in actie moeten komen!

Ik kan blijven oordelen en veroordelen hoe anderen het allemaal doen, maar het voegt niets toe aan mijn leven. Ik moet mij gaan focussen op mijn geluk, een ander is verantwoordelijk voor zijn of haar geluk. Ik was wakker geschud, de woorden hadden de kijk op mijn leven veranderd. Maar zoals ieder nieuw begin is het begin het moeilijkst. Met vallen en opstaan leer je het pad te vinden wat bij je past.

Het werd een weg van bewustwording, stil staan bij wat oké was en wat niet, en hoe je op een liefdevolle wijze grenzen aangeeft bij de ander. Want communicatie is van essentieel belang wanneer je liefdevoller wilt leven. Bedenk dat eens uitgesproken woorden niet meer terug te nemen zijn. Dus spreek bewust.

In die periode heb ik veel gehad aan de spiegelsessies met mijn coach. Tijdens de spiegelsessies werd ik geconfronteerd met mijn eigen gedrag en juist dat gaf mij inzicht. Zij leerde mij kritisch te kijken naar hoe ik voor mezelf zorgde.

Ik koos meer voor mijn eigen geluk, die verandering vond niet iedereen even leuk. Ik koos bewust of ik iemand wel wilde helpen of niet. Eerst, net zoals zovelen, cijferde ik mijzelf veelal weg om voor anderen te zorgen en het hen naar de zin te maken, zonder ook maar rekening te houden met mezelf. Nu zeg ik vaker nee en geef vaker aan dat ik ergens niet achter sta.

Ik zocht uit hoe ik liefdevoller met andere mensen kon omgaan zonder te (ver)oordelen. Ik wilde weten waarom men dingen zei en deed, wat is het verhaal erachter. Dit zorgde bij mij voor meer inzicht en begrip, wat resulteerde in dat er diepere gesprekken werden gevoerd. Dat is waar mijn hart blij van werd, echte en oprechte aandacht voor elkaar.

Het leren leven vanuit liefde is een groeiproces, een proces die nooit stopt.

Tijdens de opleiding mediumschap leerde ik verder te kijken dan alleen hetgeen je ziet, hoort en voelt. Wat zie je als je de ziel van iemand leest? Wanneer je iemands ziel leest zul je ware liefde zien, een ieder is van beginsel pure liefde. De ervaringen in het leven maken ons tot wie we zijn en kunnen ervoor zorgen dat we soms de liefde niet meer zien. Op het moment dat je deze ware liefde ziet, kun je eigenlijk niet anders dan vanuit liefde handelen naar elkaar. Ook al ben je het niet met elkaar eens, vanuit liefde en verdraagzaamheid kun je liefdevol met elkaar leven.
Tijdens de leerschool van het leven zullen diverse lessen op je levenspad komen. Wanneer je deze lessen vanuit liefde omarmt zul je liefde ontvangen en in liefde het inzicht krijgen. Daarbij kan het soms zo zijn dat je een ander teleurstelt om lief te kunnen zijn voor jezelf!

Heb het leven lief!

Share: